Стани автор на нова дума и спечели 3 самолетни билета до мечтана дестинация в Европа!

БГ Радио и Представителството на Европейската комисия в България с гордост представят кампанията “10 години Европа говори на български!"! Кампанията е посветена на  10-ата годишнина от членството на България в Европейския съюз! 

С тази игра искаме да провокираме творческото ви мислене. Развихрете въображението си и дайте своите предложения за превод на 10 чужди думи, които са вече неизменна част от езика ни, като резултат на това, че живеем в един по-динамичен, по-взаимосвързан и по-зависим от технологиите свят.

Правилата са лесни: Предложете българска дума или израз, с които може да се заместят заетите от английски думи. Имате време до 2-ри юни. След това специалисти от Институт за български език към БАН и Представителството на ЕК в България ще изберат десетте най-добри предложения, по едно за всяка чужда дума. Авторите им ще получат сертификат от Представителството на ЕК в България, както и комплект награди, а чрез томбола един от тях ще спечели и голямата награда – три двупосочни самолетни билета до мечтана дестинация в Европа.* Победителят ще бъде обявен на 9-и юни.

С членството ни в ЕС в ежедневието ни навлизат много нови думи и термини, като част от тях означават важни процеси, институции и понятия, с които е добре да сме запознати. ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ЧАСТ ОТ ТЯХ.

 

За да ви помогнем, ви даваме за пример възрожденски опити за превод на чуждици, от които не всички са успели да бъдат усвоени, но със сигурност ще ви накарат да се усмихнете (в скоби са чуждите думи):

Иван Богоров: гледалница (театър), звездоглед (телескоп), тревовещ (ботаник), разветренник (вентилатор), черпалница (бюфет), изкуственик (артист), пилцезнане (орнитология), ръкобръзство (фокус), зъмни-дай (бюджет), варди-здраве (медицина), мини-брод (паспорт), погледни-земи (бакалница), сновалка (поща), отговорник (ответник), часовник (сахат), разноски (харчове)

Неофит Рилски: красилник (бояджия), рукомойник (леген)

Иван Вазов: игрословие (каламбур), излетач (турист)

Стефан Младенов: самоход (автомобил), изкачвател, възкачник (асансьор)

Александър Теодоров-Балан: здравница (санаториум), крайка (окончание), отворка (гише), чашник (келнер), излет (екскурзия),  влак (трен),  летовище и зимовище (курорт), творба (творение)

 

* Наградата подлежи на облагане според нормативните уредби в Закона за данъците върху доходите на физически лица на ЗДДФЛ, регламентираш данъчното облагане на награди, както и на печалби от участие в различни видове игри. Организаторите на играта предоставят документ по образец  и не поемат отговорност за декларирането на наградата - декларирането на печалбата остава отговорност на получателя.