Игри

{n,plural,=0{Намя отминали игри} =1{Отминала} other{Отминали}}