ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

“Спечели ваканция за двама в Анталия!”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “Спечели ваканция за двама в Анталия!” се организира и провежда от БГ Радио, наречено по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията “Спечели ваканция за двама в Анталия!” се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията стартира на 03.10.2022 г. и продължава до 28.10.2022г. включително.

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Fresh Media Bulgaria, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Включете се в "20 първи срещи"! Спомнете си за първата среща с вашия любим човек. Какво видяхте, какво ви впечатли, какво се случи? Разкажете ни за тези първи вълнуващи спомени и ни изпратете аудиозапис на имейл radioplay@bgradio.bg. Записът не бива да е по-дълъг от 1 минута. Всяка сутрин от 3 октомври до 28 октомври в Стартер, Симо и Боги излъчват една от получените истории. Ако в ефир прозвучи вашата история, твоята половинка трябва моментално да се обади на Симо и Богдана на тел. 02/951 55 35, но не по-късно от 2 минути след като записът е прозвучал. По този начин вашата двойка влиза в томболата, с която ще изтеглим името на победителите в Стартер на 28.10.2022 г.! Краен срок за участие – 28 октомври.

Наградата е новогодишно пътуване до Анталия за двама, четири нощувки в луксозния хотел The Sense De Luxe 5* с автобусна програма. Има възможност да се доплати за деца. Наградата не може да се разменя за левовата й равностойност. Дестинацията не може да бъде по избор. Регистрацията за участие е напълно безплатна.

ЧАСТ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни  обстоятелства.

ЧАСТ 8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

9.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, електронна поща, SMS или друг начин по време на промоцията и след това.